Mainloop > Bibliotek > Nätverk av webbplatser - CONNECT Sverige (kundfall)

Nätverk av webbplatser - CONNECT Sverige (kundfall)

- Intervju med Örjan Isacsson och Johan Bryggare

Sedan starten 1998 har CONNECT i Sverige vuxit till en organisation med över 2800 experter spridda över sammanlagt åtta CONNECT-nätverk med 22 kontor i landet. CONNECT initierades ursprungligen som ett projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), men har vuxit snabbt. 2004 blev CONNECT Sverige, paraplyorganisationen, en ideell förening finansierad i huvudsak av Svenskt Näringsliv och Industrifonden. De regionala nätverken är egna ideella föreningar.

Vid separationen från CONNECT Sveriges ursprungliga moder, IVA, var behovet stort av en enhetlig Internetlösning där alla nätverk tillsammans fick en gemensam plattform för kommunikation och informationsspridning. Nätverken skulle få ett gemensamt ansikte på Internet samtidigt som de ville kunna bibehålla lokal administration och funktionella anpassningar. Att kunna kombinera tidigare utspridda funktioner för bl a medlemsundersökningar och informationspublicering till en lösning var också en starkt bidragande anledning till att man sökte en ny, smartare lösning.

Visionen var att man med den nya lösningen skulle få in mer communitykänsla och gemenskap via Internet.


Örjan Isacson, VD, CONNECT Sverige.
Örjan har arbetat nio år i Japan och USA i inom forskning och utveckling för Berner International samt ytterligare 11 år i USA för Exportrådet och egna företag. Sedan 1997 har han varit ansvarig för uppbyggnaden av CONNECT-verksamheten i Sverige och Baltikum.

Johan Bryggare, informatör, CONNECT Sverige
Johan har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar sedan november 1999 med olika informationsfrågor på CONNECT. Tidigare arbetade han som webbredaktör och marknadskoordinator på reseportalen Travel Market.

Förstå bortom kravspecifikationen

Även om en kravspecifikation kan definiera kraven på lösningen, krävs att leverantören väl sätter sig in i kundens behov.  Mainloop valdes som leverantör framförallt för deras förståelse för vad CONNECT Sverige ville åstadkomma. Med en stark bakgrund inom communities på Internet, förstod Mainloop hur CONNECT Sverige kunde stödja sina nätverk optimalt med Internet.

- Mainloop var bra på att lyssna och sätta sig in i våra krav, berättar Örjan Isacson.
Att exakt kunna definiera kraven i en formell specifikation på en lösning innan projektet startat, kan ibland vara svårt. Man vet helt enkelt inte exakt hur lösningen ska vara utformad. Kunden och leverantören måste interagera tätt under projektets gång för att lösningen ska bli så bra som möjligt.

- En viktig faktor till valet av leverantör var att Mainloop var snabba på att såväl förstå vad CONNECT verkligen ville uppnå, som att svara på frågor, säger Johan Bryggare.

Utmaning - Nätverk av webbplatser

En stor utmaning i projektet var att ta fram en lösning som gav de åtta regionerna ett gemensamt ansikte och framstod som en enhetlig webbplats, men som samtidigt hade goda möjligheter till anpassningar av affärsregler, underhåll och administration för varje regionalt nätverk. Lösningen var att skapa ett nätverk av webbplatser med gemensam databas. Såväl information som funktionalitet kan enkelt delas mellan webbplatserna och nätverket av webbplatser framstår som en enhet.

Separat grafisk design och teknisk lösning

Få leverantörer på marknaden har spjutspetskunskap inom såväl grafisk profil som teknisk implementation. I CONNECTs fall vände man sig därför till Mainloop för att leverera exakt den tekniska lösningen man ville ha, men anlitade en designbyrå för att få den grafiska profilen man sökte.

Utifrån det grafiska materialet från designbyrån implementerade Mainloop mallar och satte upp lösningen med exakt den profil som designbyrån tagit fram.
En relevant fråga är om inte samarbetet mellan tre parter ställer till problem – blev det helt enkelt för många kockar? Tvärtom berättar Johan Bryggare.

- Det gick väldigt smidigt och det gav oss en bra valfrihet att välja den designbyrån som vi önskade. Vi hade inte velat arbeta på något annat sätt.

Att separera grafisk design från teknisk implementation är också mycket viktigt för att i framtiden enkelt kunna förändra och byta ut design när organisationens grafiska profil förändras och utvecklas.

Stegvis utveckling

De nya webbplatserna har tagits fram i flera steg och den första versionen lanserades tidigt våren 2004. Liksom CONNECT är den nya lösningen under kontinuerlig utveckling och allt eftersom CONNECT upptäckt ny funktionalitet och lärt sig mer om möjligheterna har webbplatserna utvecklats.

De nya webbplatserna har redan stärkt den enhetliga profilen för alla regionala nätverk och administrationen har blivit mycket enklare.

Enklare publicering ger aktivare webbplats

Med den nya lösningen kan användarna enkelt uppdatera och lägga till information på webbplatserna. Lokala affärsregler styr behörigheter så att bara medlemmar i en viss region kan uppdatera sin del av nätverket. En effekt av att publiceringen blivit mycket enklare är att det nu publiceras mycket mer information jämfört med tidigare.

Aktiviteten på webbplatserna har ökat genom enklare användning. Idag (2005-01-03) har nästan 4500 personer, däribland flera välkända profiler i svenskt näringsliv, registrerat sig som medlemmar på nätverket av webbplatser.

Kompletterar fysiska kontakter

Idag fungerar lösningen som ett bra komplement till de fysiska kontakterna. Samtidigt ersätts inte de fysiska mötena och träffarna. Såväl Örjan Isacson som Johan Bryggare tror aldrig att det så viktiga ”minglet” under aktiviteterna då kontakter mellan tillväxtföretag, kapital och kompetens knyts, kommer att helt ersättas med diskussioner på Internet.

– Vissa diskussioner som t ex finansiering av bolag vill man alltid diskutera ansikte mot ansikte.


Om CONNECT: näring åt tillväxtföretag

CONNECT förmedlar olika former av kompetens till entreprenörer och nystartade innovationsföretag. Genom en stor mängd experter som t ex jurister, PR-konsulter, revisorer, riskkapitalister och managementkonsulter stödjer CONNECT tillväxtföretagens utveckling. CONNECT har en väldig styrka i jämförelse med inkubatorföretag som vanligtvis bara har ett fåtal experter som de kan bistå tillväxtföretagen med.

CONNECT finns på 22 platser, organiserade i åtta nätverk i Sverige och genomför en rad aktiviteter för att hjälpa entreprenörer skapa och utveckla kunskapsintensiva tillväxtföretag.
CONNECT Sverige fungerar som en paraplyorganisation för de olika nätverken som t ex CONNECT Skåne och CONNECT Väst. Experterna är medlemmar i de regionala nätverken och t ex CONNECT Skåne har 300-400 experter som de kan bistå tillväxtföretagen med.

Genom mätningar av aktiviteter och uppföljningar på antalet nyanställningar som företag gjort, kan CONNECT mäta hur framgångsrika deras aktiviteter är. Andra som märker av CONNECTs framgång är deras medlemmar och sponsorer, t ex leverantörer av företagstjänster som PricewaterhouseCoopers och SEB.

Mer information om CONNECT hittar du i CONNECTs presentation.

Av CONNECTs åtta nätverk har idag (2005-01-03) följande flyttat över till den nya lösningen:

http://www.connectvast.se/
http://www.connectost.se/
http://www.connectskane.se/
http://www.connectsydost.se/
http://www.connectuppsala.net/
Exempel på funktioner på webbplatserna
  • Nyhets- och artikelpublicering
  • Eventbokning
  • Multi-sajt
  • Nyhetsbrev
  • Kalender
  • Forum
  • Medlemsundersökningar & enkäter

 

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.