Mainloop > Bibliotek > Multisajter för CONNECT

Multisajter för CONNECT

Sedan starten 1998 har CONNECT i Sverige vuxit till en organisation med över 2800 experter spridda över sammanlagt åtta CONNECT-nätverk med 22 kontor i landet. CONNECT initierades ursprungligen som ett projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), men har vuxit snabbt. 2004 blev CONNECT Sverige, paraply¬organisationen, en ideell förening finansierad i huvudsak av Svenskt Näringsliv och Industrifonden. De regionala nätverken är egna ideella föreningar.

Sofistikerade nätverksorganisationer som t ex CONNECT Sverige kräver lösningar som stödjer multipla webbplatser där nätverksnoderna som är geografiskt utspridda kan administrera sin egna, lokala webbplats som riktar sig till en lokal publik, och samtidigt vara en del av en större webbplats med gemensam databas. CommunityLibs stöd för multipla webbplatser med gemensam databas tillgodoser dessa avancerade behov väl. Konceptet innebär att man skapar en struktur av olika webbplatser där webbplatser sätts upp utifrån en mall eller ”huvudsajt”. I grunden finns en gemensam databas, vilket gör att man enkelt kan aggregera och dela information mellan webbplatserna.

Strukturen behöver inte vara hierarkisk. Mellan webbplatserna kan man också dela t ex implementationsregler och grunddesign. En webbplats kan dock ha helt unikt utseende, egna behörighetsregler och lokal administration, och ändå dela den gemensamma databasen med kund- och medlemsuppgifter. En viktig komponent för att få konceptet med flera webbplatser med en gemensam databas att fungera väl är ett flexibelt behörighetssystem.

Multipla webbplatser för CONNECT

Multisajter gör att man enkelt kan samordna och effektivisera olika webbprojekt inom en organisation som CONNECT. Man kan både centralt publicera och uppdatera information, samtidigt som detta arbete kan fördelas ut till lokala administratörer. Det blir enkelt med lokal administration av webbplatsen samtidigt som webbplatsen bibehåller CONNECTs grafiska profil och utseende. Ett avancerat behörighetssystem begränsar regionadministratörers tillgång till olika delar av databasen och möjligheten att publicera innehåll på webbplatserna. www.connectsverige.se blir en enhet av de samverkande webbplatserna och regionernas webbplatserna framstår som en del av en större webbplats.

Vad är fördelarna med en gemensam databas för flera webbplatser?

  • Enkel informationsdelning: genom aggregering av information mellan webbplatserna, kan information enkelt delas och publiceras på olika webbplatserna, men ändå uppdateras på en plats.
  • Gemensamma policies, affärsregler m m upprätthålls: huvudsajten fungerar som en mall för webbplatserna som ”ärver” policies, affärsregler, designimplementation m m, men kan ersätta dessa karaktärsdrag med lokala anpassningar där behörighetssystem tillåter.
  • Lägre kostnad: den totala kostnaden för implementation sjunker drastiskt eftersom stora delar av webbplatsen återanvänds när man tar fram en ny webbplats. Administration och underhåll av den totala lösningen blir kostnadseffektivare. 
  • Återanvändning: gemensamma objekt som t ex mallar och bilder kan enkelt återanvändas.

När är det lämpligt att använda flera webbplatser med en gemensam databas?

Konceptet är lämpligt att använda för t ex produktioner och tidningar som ingår i en större webbplats, dotterbolag inom en koncern eller föreningar som ingår i en riksorganisation. Andra tillämpningar är webbplatser för olika varumärken inom ett företag eller en organisations projekt och kampanjer.

Förutom CONNECT Sverige används konceptet av t ex mediaföretaget Roc Media Group för deras olika tidningsproduktioner som www.kadens.se och www.transition.se.

Om CONNECT: näring åt tillväxtföretag

CONNECT förmedlar olika former av kompetens till entreprenörer och nystartade innovationsföretag. Genom en stor mängd experter som t ex jurister, PR-konsulter, revisorer, riskkapitalister och managementkonsulter stödjer CONNECT tillväxtföretagens utveckling. CONNECT har en väldig styrka i jämförelse med inkubatorföretag som vanligtvis bara har ett fåtal experter som de kan bistå tillväxtföretagen med.

CONNECT finns på 22 platser, organiserade i åtta nätverk i Sverige och genomför en rad aktiviteter för att hjälpa entreprenörer skapa och utveckla kunskapsintensiva tillväxtföretag.
CONNECT Sverige fungerar som en paraplyorganisation för de olika nätverken som t ex CONNECT Skåne och CONNECT Väst. Experterna är medlemmar i de regionala nätverken och t ex CONNECT Skåne har 300-400 experter som de kan bistå tillväxtföretagen med.

Genom mätningar av aktiviteter och uppföljningar på antalet nyanställningar som företag gjort, kan CONNECT mäta hur framgångsrika deras aktiviteter är. Andra som märker av CONNECTs framgång är deras medlemmar och sponsorer, t ex leverantörer av företagstjänster som PricewaterhouseCoopers och SEB.

Mer information om CONNECT hittar du i CONNECTs presentation.

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.