Mainloop > Bibliotek > Intranät: svårt att lyckas trots stora investeringar och enkla krav

Intranät: svårt att lyckas trots stora investeringar och enkla krav

Trots stora investeringar i teknik, mjukvara, konsulter och relativt enkla tekniska krav, så misslyckas flera organisationer med att införa lyckade intranät. Intranätet blir ett tomt rum som används begränsat. Christopher Lockes citat sammanfattar väl vad som kan hända:

“What if we built an intranet and nobody came.”
(fritt översatt ”tänk om vi byggde ett intranät och ingen använde det”).

Intranät = community för anställda

Bättre intranät: erfarenheter från kommunikation mellan människor i nätverk & communities

Vi har flera års erfarenheter från kommunikation mellan människor i nätverk – communities – som kan användas vid byggande av intranät. Vi kan hjälpa dig att undvika några vanliga misstag.

Några tips:

  • Försök att skapa ett positivt klimat där användare aktivt bidrar med kunskap och information, snarare än att hårt styra vem som är ansvarig för att publicera information. Intranät och communities byggs från grunden och upp. 
  • Så många användare som möjligt måste vara med. En ökning av antalet användare som aktivt bidrar med kunskap ökar radikalt nyttan av intranätet för samtliga användare <1>.  
  • Organisationens ledare måste vara med på intranätet. Är organisationens ledare med följer fler efter. Helst ska dessa vara synliga genom inlägg i diskussioner, eller åtminstone visa att de läser det som skrivs med korta kommentarer. 
  • Uppmuntra och beröm de användare som bidrar med bra foruminlägg eller dokument som bidrar till kunskapsdelning. Många människor som får chansen att dela med sig av kunskap och där detta är synbart för andra människor motiveras starkt av att fortsätta att göra det <2>.

Våra erfarenheter pekar nästan alla på samma sak: aktivitet bland användarna går före avancerade funktioner. Fokusera därför på ett interaktivt och uppdaterat intranät snarare än att maximera antalet funktioner.

Ett sista råd

Det är inte alltid praktiskt genomförbart att släppa åtkomst och uppdatering av information helt fri (t ex hos en myndighet). Om man dessutom bjuder in kunder och partners till delar av intranätet måste man ha möjlighet att skilja på olika användargrupper och olika rollers rätt till information. Därför är det viktigt att säkerställa att den tekniska lösningen för intranätet har möjlighet att flexibelt anpassa regler för publicering och informationsåtkomst.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur vi på Mainloop använder oss av CommunityLib för att utveckla lyckade intranät.

Referenser

<1>  Jämför med Bob Metcalfes lag som säger att Nyttan av ett nätverk är proportionell mot kvadraten på antalet anslutna parter

<2>  ”The Cluetrain Manifesto”, Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger, Perseus Publishing, New York, 2000

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.