Mainloop > Bibliotek > Referensprojekt: Intranät för teknologiföretaget Frameworx.

Referensprojekt: Intranät för teknologiföretaget Frameworx.

Med ingenjörer utspridda i så skilda delar av världen som USA, Frankrike och Sverige arbetande i gemensamma projekt, var effektiv kommunikation mellan projektmedlemmarna viktig. För att hålla administrativ personal till ett minimum krävdes också enkla hjälpmedel för att medlemmarna skulle kunna skicka in t ex tids- och reserapporter. Att samtidigt kunna knyta samman medlemmarna i ett socialt nätverk gjorde att erfarenheter från communities var en klar fördel.

Med hjälp av CommunityLib tog Mainloop fram Frameworx intranät. Christer Lindh, CTO på Mainloop var ansvarig för utformningen av intranätet: ”Genom att dra nytta av vår kunskap om hur man skapar interaktion mellan medlemmar i communities lyckades vi ta fram en lösning som fokuserade på stöd för projektarbete i en geografiskt spridd organisation och att skapa en gemensam mötesplats för personalen på kontoren i New York och Stockholm.”

Några av huvudområdena som prioriterades under projektet var:

  • Stöd för projektarbeten och kunskapsdelning m h a forum, dokumenthantering, enkäter samt beskrivningar av processer och rutiner för projektarbeten
  • Dokumentdelning med gemensam arkivering och kommentering av dokument
  • Skapa en social mötesplats gbenom t ex personliga beskrivningar av användarna och driva interaktion mellan användarna
  • Ett centralt rollbaserat behörighetssystem för åtkomst och uppdatering av information
  • Administrativt stöd för bokningar och bevakning av uppdateringar av information och dokument
  • Integrering med extranät och andra system


Den första versionen lanserades redan hösten 2000 och mindre uppdateringar och förbättringar har därefter genomförts kontinuerligt. Samtliga anställda fick behörighet att ladda upp och kommentera projektdokument, medan t ex behörighet att ändra dokument för allmänna anställningsvillkor tilldelades en särskilt behörig användare.

Bevakningsfunktioner sattes upp för att automatiskt informera användarna om förändringar som matchade deras intresseområden.

Med hjälp av behörighetskontroll och tekniker som t ex VPN säkerställdes att inte externa användare kom åt känslig information, samtidigt som rätt användare kunde komma åt intranätet oavsett varifrån i världen de arbetade.

Även Frameworx externa webbplats togs fram med CommunityLib och under 2003 kompletterades lösningen med en community för externa utvecklare.

Frameworx är idag (augusti 2005) projektet Buckminster inom Eclipse.org. Organisationen är en sammanslutning av företag för att främja utvecklandet av Eclipse-plattformen och öppen källkod (www.eclipse.org).

“Mainloop created an intranet that did not only foster vital sharing of knowledge and project information, but also became the central point that tied together our team that was scattered throughout different locations in Europe and the U.S.” - Mitch Sonies, CEO and Founder, Frameworx

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.