Mainloop > Bibliotek > Partnerportaler och partnernätverk

Partnerportaler och partnernätverk

Många företag arbetar idag med olika partners. För teknologiföretag kan det t ex vara partners som förädlar företags produkter eller använder dessa i sin produktion. För andra företag kan det vara återförsäljare eller distributörer. Att vårda och utveckla relationerna med dessa partners är för många företag mycket viktigt.

En partnerportal eller interaktiv webbplats riktad mot företagets partners har flera fördelar:

  • Enklare att integrera affärsprocesser såsom t ex lead- och prospekthantering och beställning av produkter.
  • Enklare kommunikation och interaktion genom t ex nyhetsbrev eller diskussionsforum. Dessa kan användas för t ex produktutveckling där företagets produktutvecklare interagerar med personal hos företagets partners. Partners kan därmed enklare bidra med t ex förbättringsförslag på produkter.
  • Självbetjäning och mindre administration genom att automatisera och förenkla processer och rutiner.
  • Bättre marknadsföring genom att presentera partnerföretagen och deras produkter.
  • Kunskapsspridning genom t ex produktdokument och forum.

Partnernätverk för marknadsföring

Marknadsföringsforskningen uppmärksammar också allt mer möjligheten att använda nätverk av partners för att nå ut med marknadsföringsbudskap. Liksom med kund-till-kundinteraktion kan man förstärka partnerlojalitet genom interaktion mellan partners (se även artikeln ”Kund-till-kundinteraktion och communities som marknadsföringsverktyg”).

Partnernätverk = community av partners

Slutsats

En interaktiv webbplats eller ”partnerportal” är ett kraftfullt verktyg för kommunikation med partners och ökad partnerlojalitet.
 

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.