Mainloop > Bibliotek > Referensprojekt: Portal för Anotos globala partnernätverk

Referensprojekt: Portal för Anotos globala partnernätverk

Partnernätverket – en central del av Anotos affärsidé Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. För Anoto är ett väl fungerande nätverk av partners en viktig del av företagets strategi.

Eller som Anoto själva uttrycker det – en del av deras affärsidé: ”Att med en stark teknologiplattform och genom ett globalt partnernätverk utveckla och kommersialisera produkter och tjänster som bygger på avancerad bildbehandling <…>”

Partnerportal = interaktiv webbplats för ett företags partners

Anotos partners levererar lösningar och produkter till slutkunder baserade på Anotos teknologi. Därför är framgångsrika partners kritiska för Anotos framgång. Idag (2005) har Anoto omkring 250 partners, alltifrån globala teknologiföretag som HP, och Nokia, till konsultbolag som CGEY, Accenture och Softronic.

  • Anoto har fokuserat på tre typer av aktiviteter för att bygga ett starkt partnernätverk:
  • Marknadsföring och exponering av partners och deras produkter på bl a Anotos webbplats.
  • Erbjuda partners exklusiv information, t ex om framtida produkter.
  • Stödja interaktion med andra Anoto partners genom bl a partnerportal och konferenser.

"Då en stor del av vårt partnernätverk befinner sig i andra tidszoner är det kritiskt för oss att ha en bra webbplats med hög tillgänglighet som interface utanför våra kontorstider.” - Fredrik Ivarsson, Partnerchef


Anoto och CommunityLib

Ett av Anotos verktyg för att bygga och underhålla ett starkt partnernätverk är deras partnerportal baserad på Mainloops plattform för communities – CommunityLib.

  • Portalen är en del av Anotos webbplats www.anoto.com. Portalen innehåller bl a funktioner som
  • Diskussionsforum för produktutveckling, teknisk support m m. 
  • Partnerkatalog för exponering och marknadsföring av partners.
  • Onlinetester och kurser för certifiering av tekniska partners.

Användarna kan också välja att prenumerera på olika typer av nyhetsbrev. Olika typer av partners har olika behörighet vilket styrs ifrån ett avancerat behörighetssystem.

Eftersom Anotos partners återfinns i alla världsdelar måste partnerportalen vara alltid vara tillgänglig, oavsett vad klockan är på huvudkontoret i Lund. Partnerföretagen kan därför själva också lägga till och godkänna sina lokala användare. De kan också på egen hand uppdatera och förändra sin profil och beskrivning i t ex partnerkatalogen.

Enklare partnerträffar & konferenser IRL (In-Real-Life)

För att underlätta administration av partnerträffar som Anotos årliga partnerkonferens, används CommunityLibs Eventbokningsmodul. Deltagarna på konferensen kan enkelt boka olika konferensprogram, uppdatera sina bokningar och utföra betalningar med betalkort. Konferensarrangörerna får hjälp med bl a bokningslistor och automatiska bekräftelser via e-post till deltagarna. För att förstärka deltagarnas intryck från konferensen finns bl a reportagefilmer från konferensen tillsammans med utförlig dokumentation tillgänglig för nerladdning från partnerportalen direkt efter konferensen.

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.