Mainloop > Lösningar > Verktyget CommunityLib > Varför en community?

Varför en community?

”Inom konsumentmarknadsföring finns en enorm potential i C2C-nätverk” – Evert Gummesson, 2004 <1>

Communities, eller C2C-nätverk som Evert Gummesson benämner dem när de är fokuserad på kund-till-kundinteraktion, har ett antal fördelar - såväl kvantifierbara som "mjuka".

Exempel på mätbara värden med communities

Genom att komplettera en sajt med communityfunktionalitet kan man se ett antal kvantifierbara värden för sajten:

  • Högre andel återkommande besök – ”stickiness” på sajten.
  • Längre besök på sajten.
  • Lägre andel väljer konkurrerande märke/produkt, dvs indirekt stärks varumärket.
  • Lägre kundservicekostnad genom att kunder hjälper andra kunder.

Exempel på mjuka värden med communities<2>

Det finns ett antal ”mjuka” värden med communities. Dessa kan vara svåra att kvantifiera men är likväl mycket intressanta för företag:

  • Gratis spridning av information, t ex tips & råd, kundservice m m. När en kunden är nöjd och identifierar sig med produkten, blir han eller hon med rätt stöd din bästa marknadsförare som tipsar personer i sitt nätverk om dina produkter m m.
  • Stärker varumärket. Communityfunktionalitet används t ex för att stärka ett varumärke och produkts image.
  • Ökad lojalitet och skapande av ”hyperlojalitet”.
  • Få kunskap om kunders beteende och attityder till företaget och dess produkt/varumärke.

------------------------------------

<1> Gummesson, Evert (2004), Many-to-Many Marketing Från one-to-one till many-to-many i nätverksekonomins marknadsföring, Malmö: Liber Ekonomi

<2> McKinsey Quarterly (2002)

 

 

Inga kända driftsstörningar.

Inga planerade avbrott.


Adress:

Mainloop
Stora Nygatan 5, 2tr
111 27 Stockholm

Epost: [email protected]

Support: [email protected]

Fler kontaktuppgifter hittar du här.