Företags- och bankuppgifter

Mainloop AB
Org.nr : 556598-3441
VAT: SE556598344101
Bankgiro: 5030-2413

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SWIFT: ESSESESS
IBAN : SE5950000000052031019783

Mainloop Solutions AB
Org.nr : 556664-4430
VAT: SE556664443001
Bankgiro: 5031-4137

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SWIFT: ESSESESS
IBAN : SE3750000000052031019791

Sitewell AB
Org.nr : 556568-9170
VAT: SE556568917001
Bankgiro: 5257-6790

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SWIFT: ESSESESS
IBAN : SE2550000000052031019813